Monday, June 16, 2008

patihulog



paulit ulit ko na lang itong napapanaginipan mula pa pagkabata. ewan ko kung bakit. at 'do ako sigurado kung pabagsak ba ako oh palutang lutang lang.

Wednesday, June 11, 2008

Tuesday, June 10, 2008

nailing it


i don't mind the cross...but the nails, they hurt like hell!

all set





...here we go!

Monday, June 9, 2008

Mr. Maturity


one lazy sunday afternoon...

me: hmm...?! i think i should start acting my age...
gf: (laughs) really?! wow! ...its about time. ngayon mo lang na realize?! (laughs some more)
me: ...oo, bakit?! fully developed na siguro brain ko.

I'm turning 27 this June...I'm screwed!